Henrik Pihl Jessen

Byrådsmedlem i Vejen Kommune


Et stærkt erhvervsliv = Øget bosætning =Øget velfærd


Kontakt: post@rishoejgaard3.dk

Mobil: 40522989